Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
Partikelmåler BQ20

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Nyheder
 3. Oversigt
 4. Partikelmåleren BQ20 registrerer belastning

Finstøvfaren ligger på lur overalt

Partikelmåleren BQ20 registrerer belastning

Finstøv består af en kompleks blanding af mange forskellige partikler – og den nye partikelmåler BQ20 måler indholdet af disse fine og fineste støvpartikler i den omgivende luft. Med den kompakte miljømåleenhed registrerer apparatet ud over finstøvbelastningen også lufttemperaturen og luftfugtigheden.

Finstøv regnes som medskyldig i luftvejsproblemer, øgningen i astmatilfælde samt i lungekræft. I lang tid var det først og fremmest belastningen udendørs, der var i fokus i offentligheden – men finstøvbelastningen er ofte større i indendørs rum end ude på gaden.

I hjemmet belastes luften af madlavning, stegning, støvsugning samt af anvendelsen af laserprintere og kopimaskiner, af åbne pejse og pillefyr. Og på arbejdspladsen venter laserprintere og kopimaskiner også. Inden for håndværksfaget er faren pga. finstøv i forvejen næsten allestedsnærværende. Partikelmåleren BQ20 måler hurtigt og præcist, hvor stor finstøvbelastningen i rumluften er – i hjemmet og på arbejdspladsen.

BQ20 registrerer samtidig støvfraktionerne PM10 og PM2.5

Finstøv inddeles i forskellige fraktioner afhængigt af størrelse. For jo mindre finstøvpartiklerne er, jo lettere trænger de via luftvejene ind i de dybeste lungelag og derfra ind i blodets kredsløb og til alle andre organer i kroppen. Med BQ20 registreres støvfraktionerne samtidig i henhold til den internationalt anvendte PM-standard (Particulate Matter) som PM10 og PM2.5:

 • Støvstørrelsesfraktionen PM10 – også kaldet E-støv – omfatter alle partikelstørrelser, der kan indåndes og trænge frem til næsehulen. Den aerodynamiske diameter er mindre end 10 mikrometer.
 • Støvstørrelsesfraktionen PM2.5 – også kaldet A-støv – omfatter alle småpartikler, der kan gå igennem alveolerne og trænge helt frem til bronkierne og lungeblærerne. Den aerodynamiske diameter er mindre end 2,5 mikrometer.
BQ20 farvedisplay

Partikelmåleren BQ20 måler den kvantitative koncentration af luftbåren E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5) og viser deres andel per kubikmeter rumluft direkte numerisk på sit farvedisplay. Desuden angiver en bar graph-indikator via farvebjælker status på den aktuelle partikelbelastning. På denne måde kan man med BQ20 til enhver tid hurtigt og pålideligt komme med kvantitative udsagn om den eksisterende finstøvkoncentration.

Partikelmåler BQ20 – perfekt til overvågning af luftkvaliteten

Måleinstrumentet BQ20 gør det muligt at definere individuelle grænseværdier. Hvis disse grænseværdier overskrides lyder der en akustisk alarm – en særlig anvendelig funktion, når måleinstrumentet anvendes til permanent overvågning af indendørs rum. Til en sådan permanent anvendelse kan strømtilførslen til apparatet, der ellers kan anvendes mobilt med batterier, også ske direkte via et USB-kabel for at skåne batteriet.

Måleinstrumentet BQ20 leveres med fod samt et integreret stativgevind til fastgørelse på stativ. Disse to ting muliggør en praktisk opstilling af måleinstrumentet, for eksempel til permanente overvågningsopgaver eller til længerevarende målerækker med op til 5.000 datasæt, der kan gemmes i den interne hukommelse.

Fordele i praksis

 • Kompakt miljømåleenhed til registrering af finstøvbelastning og klimadata
 • 2-tommers farvedisplay til samtidig visning af alle målte parametre
 • Hukommelse til op til 5.000 datasæt
 • Direkte omregning og visning af rumluftens indhold af E-støv- og A-støvfraktioner i mikrogram pr. kubikmeter luft.
 • Ekstra farveindikator-visning med akustisk alarm-automatik til hurtig registrering af kritiske partikelkoncentrationer
 • Integreret stativtilslutning og fod
BQ20 med integreret fod